REVEALED, KATUTUHANAN KUNG BAKIT NAG-AAGAWAN ANG CHINA AT AMERIKA SA PILIPINAS – ayon ky ENRILE.PANOORIN.

REVEALED, KATUTUHANAN KUNG BAKIT NAG-AAGAWAN ANG CHINA AT AMERIKA SA PILIPINAS – ayon ky ENRILE.PANOORIN.

John L.

Duterte Solid Supporter