Pres Duterte pinapupunta ng Russia ni Pres Putin para sa malaking investment na ibibigay

Pres Duterte pinapupunta ng Russia ni Pres Putin para sa malaking investment na ibibigay

John L.

Duterte Solid Supporter