MGA PLANO NI DUTERTE NA HINDI MO PA NALALAMAN NGAYONG TAON.PANOORIN.

MGA PLANO NI DUTERTE NA HINDI MO PA NALALAMAN NGAYONG TAON.PANOORIN.

John L.

Duterte Solid Supporter