MGA DILAWAN-NAGSISIPULASAN! ETO BA GUSTO NILANG IPALIT KAY PANGULONG DUTERTE?

MGA DILAWAN-NAGSISIPULASAN! ETO BA GUSTO NILANG IPALIT KAY PANGULONG DUTERTE?

John L.

Duterte Solid Supporter