LIMPAK-LIMPAK NA PERA.AMLAC NAGULAT SA NATUKLASAN MGA ACCOUNT NA MAY KAUGNAYAN NI DELIMA.PANOORIN.

LIMPAK-LIMPAK NA PERA.AMLAC NAGULAT SA NATUKLASAN MGA ACCOUNT NA MAY KAUGNAYAN NI DELIMA.PANOORIN.

John L.

Duterte Solid Supporter