BINARA NI PNOY NOON! PASADO NA KAY PDU30 NGAYON! SSS PENSIONERS SUPER HAPPY!.

BINARA NI PNOY NOON! PASADO NA KAY PDU30 NGAYON! SSS PENSIONERS SUPER HAPPY!.

John L.

Duterte Solid Supporter